Salon Aarhus

TÆTTERE PÅ MEDARBEJDERNE

I snart trekvart århundrede har DMJX forsynet mediebranchen med journalistiske dimittender. Derfor er aarhusianerne værter for denne salon, der stiller skarpt på medarbejdernes kompetencer. Empirisk tager vi udgangspunkt i en analyse af alle (!) DMJX’s dimittenders værdiskabelse på arbejdspladserne i perioden 2008-2016. Samtalen kommer til at dreje sig om, hvordan vi som ledere bliver bedre til at udnytte den palet af kompetencer, som journalistuddannelserne udstyrer dimittender med. I denne salon er du i selskab med Henrik Berggreen, uddannelseschef for journalistik, DMJX, Anna Porse, CEO i Seismonaut, Morten Andersen, CEO i FST Growth og

Trine Nielsen, rektor på DMJX.